Polityka prywatności

© 2014 TorusTech System Sp. z o.o.

Tebis CAD + CAM:

Stanowiska Tebis CAD/CAM zostały specjalnie dostosowane do potrzeb producentów matryc, form i  tłoczników  jak również technik odlewniczych. Można połączyć różne moduły CAD i CAM na jednym stanowisku Tebis w zależności od zakresu wykonywanych prac. Pomimo że moduły Tebis CAD i CAM dostępne są jako osobne i niezależne aplikacje, to i tak na świecie 85% instalacji Tebis składa się z połączonych stanowisk projektowych CAD/CAM.

Zalety połączenia stanowisk CAD/CAM:

Sprawdzanie jakości importowanych danych powierzchni i brył w kilka sekund;

Szybka korekta błędów przy minimalnej ingerencji;

Dodawanie niezbędnych komponentów w szybki i prosty sposób;

Projektowanie kompletnych form w oparciu od model CAD;

Połączenie danych powierzchni i brył poprzez digitalizację danych (siatki);

W pełni automatyczne lub interaktywne obliczanie niezbędnych strategii obróbki;

Ponowne użycie pośrednich wyników procesów NC w celu aktualizacji surówki;

Wysoka dokładność obliczeń programów obróbki dostosowanych do wysokich prędkości skrawania (HSC);

Obsługa cech dla programowania NC frezowania 2.5D i wiercenia;